امروز : جمعه, 02 فروردين 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

طرح بازرسی از نانوایی های شهرستان بهارستان تشدید شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان، معاون برنامه ریزی و اداری ومالی فرمانداری شهرستان بهارستان افزود: دراین طرح تیمی متشکل از نمایندگان فرمانداری ،اداره صنعت ،معدن وتجارت ،شبکه بهداشت ودرمان ،اداره غله  وبازرگانی واتاق اصناف، نانوایی ها راازنظر رعایت قوانین ، ضوابط صنفی، بهداشتی ،کم فروشی و گرانفروشی مورد بازدید قراردادند.

سیف ا... علامی در ادامه اظهارداشت  : دربازدید های انجام شده از نانوایی ها پس از احراز تخلفات ،افراد متخلف  به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری بهارستان تصریح کرد :درراستای ارتقای سطح کیفی نان درشهرستان بهارستان طرح تشدید بازرسی ادامه خواهد داشت وبا متخلفان برخورد خواهد شد و دربرخورد اول جریمه برای متخلفینکاهش 25 درصدی سهمیه آرد یارانه ای می باشد ودرصورت تداوم تخلف به ترتیب قطع کامل سهیمه آرد وسلب امتیازپیش بینی شده است.

آخرین اخبار

pr checker