امروز : سه شنبه, 26 تیر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

تامین روشنایی پارک محله خیابان شهید جهان آرا

روابط عمومی شهرداری صالحیه: به منظور بهبود در روشنایی در شب پارک محله ای خیابان شهید جهان آرا تامین روشنایی گردید.

 

آخرین اخبار