امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

تامین روشنایی پارک محله خیابان شهید جهان آرا

روابط عمومی شهرداری صالحیه: به منظور بهبود در روشنایی در شب پارک محله ای خیابان شهید جهان آرا تامین روشنایی گردید.

 

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار