امروز : جمعه, 30 فروردين 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

بازدید مدیریت شهری از پارك بزرگ شهر واقع در باغ امامی و گلخانه های در حال احداث شهرداری نسیم شهر

جانعلی زاده شهردار نسیم شهر به همراه معاونت های اداری و مالی و عمرانی از پروژهای  پارک بزرگ شهر واقع در باغ امامی و 7 باب گلخانه در زمینهای باغ امامی  در حال اجرای شهرداری نسیم شهر بازدید کردند. 

محمد اسماعیل جانعلی زاده،شهردار نسیم شهر در این خصوص :بر اساس برنامه ریزیهای بعمل آمده و مطالعات کارشناسی صورت گرفته و با توجه به اهتمام اعضای شورای اسلامی شهر و در راستای توسعه فضای سبز شهری، شهرداری اقدام به  احداث  پارک بزرگ شهر واقع  در باغ امامی خواهد کرد که انشاء ا... فاز اول آن در هفته مبارک دولت به بهره برداری خواهد رسید و همچنین شهرداری اقدام به احداث  7 باب گلخانه  در زمینهای باغ امامی  نموده است  که در چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

آخرین اخبار