امروز : دوشنبه, 01 بهمن 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

احداث و ساخت مدرسه از اراضی توافقی در انتهای بلوار سی متری

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه عملیات احداث و ساخت مدرسه در زمینی به مساحت 2071/17متر مربع توسط شهرداری صالحیه آغاز گردید.

آخرین اخبار

pr checker