امروز : سه شنبه, 03 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

احداث و ساخت مدرسه از اراضی توافقی در انتهای بلوار سی متری

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه عملیات احداث و ساخت مدرسه در زمینی به مساحت 2071/17متر مربع توسط شهرداری صالحیه آغاز گردید.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار