امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پلمپ دو مطب دندانسازی غیرمجاز در شهرستان بهارستان

به گزارش بهارستان پرس به نقل از شبکه بهداشت شهرستان ،دو مطب دندانسازی غیرمجاز در شهرستان بهارستان به دلیل دخالت غیر مجاز در امور پزشکی پلمپ گردید.
در طی بازدید نظارتی از دندان سازان غیر مجاز شهرستان در معیت جناب آقای دکتر آقاجانی سرپرست محترم اداره نظارت بر درمان دانشگاه ایران و با حضور کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت بهارستان وگروه خبری 20:30 ، دو مطب دندانسازی غیرمجاز در شهرستان بهارستان به دلیل دخالت غیر مجاز در امور پزشکی پلمپ گردید.
شایان ذکر است محل های مذکور در بازدیدهای قبلی واحد نظارت بر درمان شبکه پلمپ و ضبط اموال گردیده ، لیکن متخلفین با سرپیچی از ضوابط مجددا اقدام به فعالیت غیر مجاز نمودند. پرونده متخلفین جهت طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی و دادسرا ارجاع گردید.

آخرین اخبار