امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

اتوبوس فنرشکسته ،مسافر هم سوار می کند در جاده ساوه

واقعا چرا به فکر جان مسافران نیستند.

این اتوبوس دیروز در جاده ساوه در حال تردد بود و ما به خاطر اهمیت جان مسافران این تصاویر را از این اتوبوس گرفتیم تا شاید دیگر با جان مسافران بازی نشود.

همانطور که در تصاویر مشاهده کردید یک طرف اتوبوس کاملا خوابیده است.

آخرین اخبار