امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

آتش سوزی در یک ساختمان در نسیم شهر

 به گزارش بهارستان پرس ،منزلی که طعمه حریق شده بود واقع در نسیم شهر خ بهداشت قرار داشته است .به گزارش مردم نزدیک حادثه به خبرنگار نسیم نیوز می گویند: اتش زبانه می کشید به آسمان و با آتش نشانی تماس حاصل می کردند که بعد از دقایقی ماموران آتش نشانی در محل حادثه حاضر می شوند و از آنجایی که ماشین آتش نشانان مورد اشکال می شود و آنها هم نردبانی نداشتن در آن نزدیکی جرثقیلی در حال کار کردن بود که به کمک افراد به داد حادثه دیدگان می رسنداگر در آن نزدیکی جرثقیلی نبود و مردم نبودن چه کسی به داد حادثه دیدگان می رسید.

آخرین اخبار