امروز : چهارشنبه, 29 اسفند 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سد معابر شهری توهینی آشکار به حقوق شهروندی است

رئیس شورای اسلامی شهر صالحیه با بیان این مطلب که مردم برای رفع سدمعبر به شهرداری کمک کنند گفت:

اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

دهقان نیری در همین زمینه تأکید کرد: رفع این معضل به صرف هزینه مالی نیاز ندارد بلکه نیازمند مدیریت و فرهنگ سازی صحیح است، البته همه اینها در صورتی محقق می شود که مردم با شهرداری همکاری داشته باشند تا این مجموعه بتواند به سدمعبر پایان بدهد.
به گفته وی، بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، مدیریت شهری می تواند با کمک از سایر دستگاه های دولتی همچون نیروی انتظامی، سدمعبر صالحیه را جمع آوری و ساماندهی کند، اما ما با احترام از مردم انتظار داریم با احساس مسئولیت حقوق شهروندی به ما در این حوزه کمک کنند.

 

آخرین اخبار

pr checker