امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

اجرای خشكه چینی معابر نسیم شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري نسيم شهر ،در راستاي رسيدگي به پيادرو هاي سطح شهر و تكريم شهروندان شهرداري اقدام به اجراي سنگ فرش  معابر اصلي و فرعي  از جمله : خيابان شهيد مرتضي لطفي و پيادرو مقابل حسينيه حضرت ابوالفضل (ع) اسماعيل ، خيابان اصلي شهر ، بلوار الغدير و...نموده كه  در دو فاز انجام خواهد شد كه فاز اول آن در حال انجام ميباشد. كه انشاء ا... هر دو فاز تا آخر سال به پايان خواهد رسيد .

آخرین اخبار