امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

حاج حسن نوروزی

 

حسن نوروزی: پروژه های متعددی به مناسبت دهه فجر در شهرستان بهارستان افتتاح شد

اما ما قانع نشدیم.ساماندهی رودخانه سیاب و شادچای برای ما اهمیت دارد

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار