امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

دلاور خسته نباشی

 رقابت فینال جام جهانی

ایران _ آمریکا

ایران⬅️ =حسن رحیمی6آمریکا⬅️=راموس0

پیروزی پهلوان ایران افتخار شهرستان بهارستان ،حسن رحیمی در فینال جام جهانی

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار