امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پارک اختصاصی بانوان صالحیه

پارک اختصاصی بانوان شهرداری صالحیه و زیبای آن در بهار

این پارک یکی از زیباترین پارکهای شهر صالحیه می باشد که فقط بانوان شهر می توانند از آن استفاده کنند.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار