امروز : پنج شنبه, 03 خرداد 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پروژه احداث سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی (زورخانه) شهرگلستان

 

بتن ریزی فونداسیون پروژه احداث سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی (زورخانه) واقع در بلوار شهید ابدام جنب پارک فدک شهر گلستان

آخرین اخبار