امروز : دوشنبه, 01 بهمن 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پاکسازی شبانه روزی آثار تبلیغات انتخاباتی توسط پاکبانان شهرداری گلستان و نسیم شهر

 

پاکسازی شبانه روزی آثار تبلیغات انتخاباتی توسط پاکبانان شهرداری گلستان

ادامه پاکسازی آثار تبلیغاتی از سیمای شهر ،توسط حوزه معاونت خدمات شهری و زیباسازی شهرداری نسیم شهر-۹۶/۳/۴

آخرین اخبار

pr checker