امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سینما به شهر گلستان آمد

 

سینما به شهرگلستان آمد

اولین سینمای شهرستان بهارستان با نام سینما الهیه با حضور مسئولین، هنرمندان ومردم شهرستان بهارستان افتتاح شد.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار