امروز : چهارشنبه, 29 اسفند 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سینما به شهر گلستان آمد

 

سینما به شهرگلستان آمد

اولین سینمای شهرستان بهارستان با نام سینما الهیه با حضور مسئولین، هنرمندان ومردم شهرستان بهارستان افتتاح شد.

آخرین اخبار

pr checker