امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

تقدیر و تشکر از مسئولین شهری به دلیل جدول گذاری شهرک امام حسین (ع)

 تقدیر و تشکر از مسئولین شهری

ساکنین شهرک امام حسین( ع )واقع در  سه راه آدران به دلیل جدول گذاری امروز در کوچه های شهرک امام حسین از مسئولین تشکر کردند.

آخرین اخبار