امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

نخبه علمی شهر گلستان افتخار آفرید برای شهرستان بهارستان

 

سروش بانیانی از نخبگان علمی شهر گلستان با کسب مدال نقره به همراه تیم المپیاد شیمی ایران بر سکوی سوم جهان ایستاد.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار