امروز : جمعه, 02 فروردين 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

انجمن معلولان نشاط بهارستان

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام وعضویت درانجمن معلولین نشاط بهارستان:

اصل و کپی  از تمام صفحات شناسنامه مددجو وافراد تحت تکلف

اصل و کپی کارت ملی مددجو

اصل و کپی کارت معلولیت

6قطعه عکس۴*٣مددجو

پوشه آبی وگیره

ارائه فوت نامه ویاطلاق نامه ویا نامه ازدادگاه ویانامه پزشک مبنی برکارافتادگی همسربرای زنان سرپرست خانوارجهت تشکیل پرونده درانجمن الزامی میباشد

(ازشنبه تاچهارشنبه ٨صبح الی١۴بعدازظهر)

آدرس موسسه:سه راه آدران شهرک قلعه میر ٢۵متری شهدا نبش خیابان ٢۰متری امام خمینی طبقه فوقانی فروشگاه جانبو

دفتر انجمن معلولین نشاط بهارستان

آخرین اخبار

pr checker