امروز : سه شنبه, 03 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پله های برقی شهر گلستان در بوته فراموشی

پله برقی ورودی شهر گلستان همیشه خراب است

بنظر شما چرا شهرداری توان حفظ این پله برقی را ندارد؟

منبع:  بهارستانه

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار