امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پله های برقی شهر گلستان در بوته فراموشی

پله برقی ورودی شهر گلستان همیشه خراب است

بنظر شما چرا شهرداری توان حفظ این پله برقی را ندارد؟

منبع:  بهارستانه

آخرین اخبار