امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر صالحیه حاج دهقان نیری

 رئیس شورای اسلامی شهر صالحیه : خرسندیم که صالحیه را از شهرهای در حال توسعه می شناسند .

از تمام ظرفیتمان برای  رفاه مردم بهره گرفتیم  و این روند ادامه خواهد داشت.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار