امروز : جمعه, 02 فروردين 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر صالحیه حاج دهقان نیری

 رئیس شورای اسلامی شهر صالحیه : خرسندیم که صالحیه را از شهرهای در حال توسعه می شناسند .

از تمام ظرفیتمان برای  رفاه مردم بهره گرفتیم  و این روند ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار

pr checker