امروز : دوشنبه, 01 بهمن 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سرپرست اداره ورزش وجوانان بخش گلستان منصوب شد

مرتضی ادبی از سوی داورزنی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بهارستان بعنوان سرپرست اداره ورزش وجوانان بخش گلستان منصوب شد.

آخرین اخبار

pr checker