امروز : سه شنبه, 03 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سرپرست اداره ورزش وجوانان بخش گلستان منصوب شد

مرتضی ادبی از سوی داورزنی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بهارستان بعنوان سرپرست اداره ورزش وجوانان بخش گلستان منصوب شد.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار