امروز : دوشنبه, 19 آذر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

ویزیت رایگان معلولین شنوایی واهدای سمعک باشرایط فوق العاده ویژه

حضور خانم دکتر آجرلو در دفترانجمن معلولین نشاط شهرستان بهارستان و آغاز همکاری

با انجمن معلولین نشاط شهرستان.

ویزیت رایگان معلولین شنوایی واهدای سمعک باشرایط فوق العاده ویژه در انجمن معلولین 

نشاط شهرستان بهارستان صورت می گیرد.

مجله هنری تصویری اثر

لطفا در آپارات به برنامه مجله تصویری اثر رأی بدهید

مجری این برنامه محمد کریمی هنرمند شهرستان بهارستان هستند.

لطفا از طریق لینک زیر به آپارات مراجعه کنید و رأی بدهید

کلیک کنید

آخرین اخبار

pr checker