امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

نمایشگاه مطبوعات آبان 1396

 

عکس یادگاری مدیرمسئول بهارستان پرس(محسن شرفی تهرانی ) با مجری تلویزیون، گویندهٔ رادیو و

صاحب امتیاز مجلهٔ خانواده سبز جناب شجاعی مهر

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار