امروز : جمعه, 02 فروردين 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

یادداشتی از مدیرمسئول بهارستان پرس

 

یکسری از مسئولین شهرستان بهارستان گروه های تلگرامی ایجاد می کنند و کمپین های حمایتی تشکیل می دهند برای خودنمایی 

متاسفانه گروه هایی برای مسئولین تشکیل می شود که همه اعضای آن واقعی نیستند .

شهروندان فکر می کنند اعضا ی گروه واقعی اند اما با روش هایی تعداد اعضا را بالا می برند برای خودنمایی.

افزایش اعضای گروه از روشهای متعددی امکان پذیر است و در تلگرام تعداد اعضای گروه هر چه بیشتر باشد اعتبار آن گروه یا کانال در بین مردم بیشتر است.

مسئولین باید فرهنگ سازی یکسری از مسائل را از خودشان شروع کنند و در فضای مجازی صادقانه فعالیت کنیم و گروه هایی را با اعضای جعلی تشکیل ندهیم  

محسن شرفی تهرانی

-کارشناس نر م افزار 

-مدیر مسئول بهارستان پرس

-فعال سیاسی،اجتماعی،فرهنگی بهارستان

آخرین اخبار

pr checker