امروز : یکشنبه, 01 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

کودکان کار از مصادیق فقر خشن هستند

  

تا کنون آمار رسمی از تعداد افراد زیر خط فقر ارائه نشده اما اقتصاددان ها از ۵ میلیون نفر و بیشتر می گویند  

در بیشتر منابع ،فقر خشن معادل گرسنگی در نظر گرفته شده و پایین ترین رده های درآمدی یک جامعه را دربر می گیرد. فقر به اصطلاح حاد را داریم که شامل افراد بی خانمان و کارتن خواب ها می شود،یعنی کسانی که به شکل بسیار عریان حضورشان در مجامع عمومی کاملا مشخص است. 

محسن شرفی در این رابطه گفت :در این مورد فقط حرف می زنیم و تا حالا کسی نتوانسته است از کودکان کار حمایت کند.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار