امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

پروژه مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر

پروژه مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر به 60 درصد پیشرفت رسید. 

تکمیل بتن ریزی سقف سوم و آغاز مرحله سفت کاری

آخرین اخبار