امروز : سه شنبه, 26 تیر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

ابراز خشم و انزجار از اقدام آمریکا در اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در شهرستان بهارستان

 امروز بعد از نماز جمعه ،راهپیمایی اعتراض آمیز مردم و مسئولین شهرستان بهارستان در به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط ترامپ انجام شد.

آخرین اخبار