امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

سگ های ولگرد

یکی از مشکلات معابر شهری در شهرهای استان تهران وجود سگ های ولگرد می باشد.

در چند ماه اخیر شاهد گزارشات متعدد مردم شهرستان بهارستان و ابراز نارضایتی از عملکرد شهرداری ها در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد بوده ایم.

یکی از شهروندان شهر گلستان به خبرنگار بهارستان پرس گفت:
هر روز ساعت پنج صبح که از خانه بیرون می آیم برای رفتن به محل کار ،شاهد سگ های ولگرد در سطل زباله ها هستم و یک روز یکی از سگ ها به طرف من آمد و در جای خودم ایستادم و بلند فریاد زدم ،سگی که به طرف من می آمد ترسید و از آن محل دور شد.

در شهر گلستان وجود سگ های ولگرد باعث نارضایتی شهروندان از عملکرد ضعیف شهرداری شده است.

وجود سگ های ولگرد باعث بیماری هایی در سطح شهر خواهد شد.

 

تصویر فوق در روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه ثبت شده است.

آخرین اخبار