امروز : سه شنبه, 03 مهر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

حسن رحیمی کشتی گیر شهرستان بهارستان گفت:

می خواهم در جام جهانی کشتی بگیرم.

منتظر تصمیم رئیس فدراسیون و کادر فنی هستم.

تغییرات قوانین کشتی دوام نخواهد داشت.

مدیر مسئول

شهروندان باید مطالبه گر باشند و از عملکرد مسئولین شهر انتقاد نمایند.
جوانان باید مطالبه گری از مسئولان را آغاز نمایند برای فردایی بهتر.


محسن شرفی فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان

آخرین اخبار