امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

بازدید بازرسین وزارت کشور از ستاد خدمات سفر شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

بازدید بازرسین وزارت کشور و مدیر کل اجتماعی استانداری تهران از ستاد خدمات سفر شهرستان رباط کریم و بهارستان و بازدید از نمایشگاه صنایع دستی کاروانسرای حاج کمال شهرستان رباط کریم

 

آخرین اخبار