امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

بازدید عباس شوندی شهردار نسیم شهر از مركز دپوی موقت نخاله و سكوی زباله نسیم شهر

امروز عباس شوندی شهردار نسیم شهر به همراه برخی مدیران اجرایی دوایر شهرداری از مرکز دپوی موقت نخاله و سکوی زباله نسیم شهر  بازدید کردند.

و در این بازدید بررسی بمنظور ساماندهی نخاله های ساختمانی و ... صورت گرفت.

آخرین اخبار