امروز : چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

زهرا مطهر بانوی شهرستان بهارستان در رشته قایقرانی موفقیت کسب کرد

زهرا مطهربانوی شهرستان بهارستان،بخش بوستان بعداز شکست رقیبانی ازکشورهای فرانسه وجمهوری چک و رومانی در ماده کانواسپرینت رشته قایقرانی در رتبه سوم آسیاونهم جهان ودر تجمیع دورشته رتبه چهارم آسیا قرار گرفت.

آخرین اخبار